Redkację serwisu obecnie tworzą:
 - Dawid Szewczyk (założyciel i redaktor naczelny),
 - Dominik Aleksander (redaktor),
 - Adrianna Bugajny (redaktorka),
 - Michał Serdyński (statystyk i moderator działów),
 - Kami Sudoł (redaktor).

Podziękowania za współpracę dla: Mateusza Ostrowskiego, Sebastiana Łosia, Krystiana Guzka, Adama Wereszczyńskiego, Tomasza Dębskiego, Łukasza Burzyńskiego, Arkadiusza Wereszczaka, Kamila Rotera.

Decyzją Sądu Okręgowego w Nowym Sączu portal Penguins.PL został zarejestrowany jako redakcja prasowa i widnieje pod tytułem "Polish Penguins" w spisie dzienników i czasopism w dziale A pod nr. 265.